Over Spoorzone

Over Spoorzone

Om tegemoet te komen aan de wensen van treinreizigers en om de uitbreiding van treinverkeer rond Groningen mogelijk te maken, zijn forse ingrepen nodig aan station Groningen en de sporen. Voor deze opgave hebben de gemeente Groningen, de provincie Groningen, ProRail, NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de handen ineen geslagen. Dit plan heet Groningen Spoorzone.

Het project Groningen Spoorzone bestaat onder meer uit forse aanpassingen aan sporen en perrons en het aanleggen van een voetgangerstunnel op het station. Op de plek van het PostNL-gebouw komt een busonderdoorgang onder de sporen door. Er komt een fietstunnel tussen het Stadsbalkon en een nieuwe ondergrondse fietsenstaling aan de zuidzijde van het station. Tussen station Groningen en station Groningen Europapark komt een vierde spoor en het opstelterrein aan de achterkant van het station verhuist naar de Vork in Haren. Op de plek van het opstelterrein komt een nieuw stukje stad met ruimte voor wonen, werken en verblijven.

Deelprojecten

Globale planning van het project

Op hoofdlijnen ziet de planning voor het project Groningen Spoorzone er als volgt uit: 

2019


2020

  • Start werkzaamheden rond en op station Groningen
  • Ingebruikname van het nieuwe opstelterrein. 
  • Ingebruikname van het extra perron bij station Groningen Europapark en het vierde spoor. 

2022


2023

Zie voor de actuele en gedetailleerde planning: www.prorail.nl/groningenspoorzone

Samenwerkende partijen

Binnen Groningen Spoorzone werken verschillende partijen samen. Groningen Spoorzone is onderdeel van Spoorplan Noord=Nederland.