Noordzijde station Groningen

Noordzijde station Groningen

De voorzijde van het station wordt ook aangepakt als onderdeel van de plannen van Groningen Spoorzone. Daarmee moet het gebied aantrekkelijker worden en moet er een goede verbinding met de binnenstad komen.

Ruimtelijk ontwerp

Voor het hele voorplein van het monumentale stationsgebouw stellen we de komende jaren een integraal ruimtelijk ontwerp op. Daarbij komen alle functies aan bod, zoals de mogelijkheid om te verblijven op het voorplein en de oversteekbaarheid van de Stationsweg van en naar de Werkmanbrug.

Stadsbalkon

Het Stadsbalkon voor het monumentale stationsgebouw blijft voorlopig behouden en verdwijnt niet. Wel heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken het Stadsbalkon toegankelijker voor voetgangers te maken.

Nieuwe invulling busstation

Het busstation verhuist naar de zuidzijde van het station. Daardoor komt aan de voorzijde van het station, op de plek van het huidige busstation, ruimte vrij. Hoe deze ruimte in de toekomst gebruikt gaat worden is nog onbekend. De gemeente Groningen gaat hierover met de omgeving in gesprek.

Westflank

De westflank van het station gaat over de Kiss+Ride, de taxistandplaats en de fietsflat. In de plannen van Groningen Spoorzone kunnen taxi’s en auto’s straks doorrijden tot onder de perronkappen. De fietsflat krijgt nog een nieuwe plek in het stationsgebied.

Verbinding met de binnenstad

Met de plannen van Groningen Spoorzone wordt het station het visitekaartje van de stad. Om de relatie met de binnenstad duidelijk te maken, willen we het stationsgebied en de binnenstad met elkaar verbinden.